decrntralizaciyaПитання щодо призначення старостів в Дрогобицькій ОТГ сьогодні набуло неабиякого резонансу. Отож до вашої уваги декілька розяснень стсовно призначення та діяльності новоствореного субєкта місцевого самоврядування. які були опубліковані на сайті https://decentralization.gov.ua/

 

Узагальнені відповіді на запитання дописувачів форуму порталу «Децентралізація»

Авторка: експертка з юридичних питань Леся Федченко 


 1. Як місцевій раді визначити територію компетенції старости?

Чинна на сьогодні редакція Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відносить повноваження із затвердження старостинських округів до компетенції рад об’єднаних територіальних громад (див. ст. 1, ч. 3 ст. 26 Закону № 280), так само, як і затвердження Положення про старосту.

Водночас, це не перешкоджає новообраним радам законно та якісно організувати діяльність старост на своїх територіях. Зокрема, з метою забезпечення належного представництва в органі місцевого самоврядування старостами всіх сільських населених пунктів відповідної територіальної громади, сільські, селищні, міські ради у рішенні про затвердження старост можуть визначити населені пункти або частину території територіальної громади, в яких представництво інтересів їх жителів здійснюється відповідним старостою.

 1. Чи встановлено законодавством вимоги щодо рівня освіти та досвіду роботи старост? 

Ні, не встановлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посаду старости здійснюється шляхом затвердження відповідною радою. 

Згідно ст. 3 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», посади, на які особи затверджуються відповідною радою, є виборними посадами.

Для виборних посад в органах місцевого самоврядування вимоги щодо рівня освіти та досвіду роботи не встановлюються, у тому числі таких вимог не містять Типові професійно-кваліфікаційні  характеристики посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені наказом Національного агентства України з питань державної служби від 07.11.2019 р. № 203-19.

Але, з огляду на повноваження старости, визначені статтею 54-1  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», бажано відбирати кандидатів за наявністю знань та досвіду, необхідних для якісного виконання відповідних повноважень.

 1. Чи може староста бути депутатом місцевої ради? 

Ні, не може – посада старости несумісна з депутатським мандатом.

Відповідно до ч. 2 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.

Відповідно до ч. 7 ст. 51 цього ж Закону, на осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для сільського, селищного, міського голови.

Згідно з частиною 4 статті 12 Закону, сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Таким чином, староста не може бути депутатом будь-якої ради.

 1. Чи може бути старостою особа, яка досягла 65-річного віку?

Ні, не може – на старосту поширюються обмеження щодо граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування. 

Відповідно до ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посаду старости здійснюється шляхом затвердження відповідною радою. 

Згідно ст. 3 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», посади, на які особи затверджуються відповідною радою, є виборними посадами.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 65 років. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади.

У зв’язку з тим, що на посаду старости особи не обираються, а затверджуються, на старост поширюються обмеження щодо граничного 65-річного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

 1. Коли та на якій підставі припиняються повноваження старост, обраних на посади на перших виборах старост?  

Відповідно до пп. 4 п. 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16.04.2020 р. № 562-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», повноваження старост сіл, селищ територіальних громад, які увійшли до складу територіальних громад, території яких затверджено Кабінетом Міністрів України на підставі цього Закону, припиняються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною на перших місцевих виборах у 2020 році.

Саме це положення Закону № 562 є підставою для припинення повноважень старост.

 1. Коли та на якій підставі припиняються повноваження осіб, які виконували обовязки старост згідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»?

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», обов’язки старост покладалися на дві категорії посадових осіб:

 • сільських, селищних голів територіальних громад, що приєдналися до об’єднаної територіальної громади (абз. 4 ст. 8-3 цього Закону) - на період повноважень ради об’єднаної територіальної громади поточного скликання;
 • осіб, які здійснювали повноваження сільських, селищних голів відповідних територіальних громад до об’єднання (п. 3 розділу IV «Прикінцеві положення» цього Закону) - до обрання на перших виборах старости.

Відповідно до пп. 4 п. 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16.04.2020 р. № 562-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», повноваження старост сіл, селищ територіальних громад, які увійшли до складу територіальних громад, території яких затверджено Кабінетом Міністрів України на підставі цього Закону, припиняються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною на перших місцевих виборах у 2020 році.

Саме це положення Закону № 562 є підставою для припинення повноважень як старост, обраних на перших виборах старост, так і осіб, які виконували обов’язки старост.

 1. Яка процедура затвердження старост?

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не визначає як такої процедури затвердження старост.

Згідно ч. 1 ст. 54-1 цього Закону, староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Відповідно до ч. 3 цієї ж статті, ячвапорядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою.

Частиною 5 ст. 47 Закону передбачено, що постійні комісії ради попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

Інших положень, які б стосувалися процедури затвердження старост, Закон не містить. Однак, Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою, або іншим документом, може визначатися детальна процедура (порядок) затвердження старост, у тому числі можливість проведення попередніх консультацій, обговорень кандидатур на посаду старости із жителями відповідних населених пунктів територіальної громади.

Звертаємо увагу, що норми Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо виконання обов’язків старости особою, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови приєднаної територіальної громади, не поширюється на правовідносини, що виникають після виборів 25.10.2020.

 1. Хто затверджує посадову інструкцію старости?

Посадова інструкція є обов’язковим кадровим документом, яким визначаються основні завдання, обов'язки, права і відповідальність працівників при виконанні роботи на відповідній посаді. Посадові інструкції розробляються на всі посади, наявні у штатному розписі. Зі змістом посадової інструкції до відповідної посади працівник має бути ознайомлений під підпис.

До посадової інструкції старости доцільно включити положення щодо повноважень старости, його відповідальності, підзвітності та підконтрольності, що визначені ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також інші положення про його функції та посадові обов’язки у відповідному органі місцевого самоврядування. 

Безпосередня розробка посадових інструкцій здійснюється особою, уповноваженою на це керівником органу місцевого самоврядування (наприклад, особою, яка відповідальна за ведення кадрової роботи) або відповідно до розподілу посадових обов’язків іншими посадовими особами (відповідними заступниками голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівниками відповідних структурних підрозділів тощо).

Затверджує посадові інструкції до посад працівників органу місцевого самоврядування (у тому числі – посадову інструкцію старости) керівник відповідного органу місцевого самоврядування (сільський, селищний, міський голова). При затвердженні посадових інструкцій необхідно дотримуватися вимог Інструкції з діловодства відповідного органу місцевого самоврядування. 

 1. Чи поширюються на старост, повноваження яких припинено в день першої сесії ради, обраної 25.10.2020 р., гарантії, передбачені ст. 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»?

До внесення змін щодо статусу старост, внесених Законом України від 16.07.2020 р. № 805-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства», ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» містила положення про  поширення на старост гарантій діяльності депутатів місцевих рад, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» (ч. 4 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в редакції 02.07.2020 р.).

Після внесення змін щодо статусу старост, внесених Законом України від 16.07.2020 р. № 805-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства», ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не містить положень про поширення на старост зазначених гарантій.

Отже, положення попередньої редакції ст. 54-1 щодо поширення на старост гарантій діяльності депутатів місцевих рад, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» діяли на старост, які обиралися жителями села, селища (сіл, селищ), розташованого на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом (як те передбачала ст. 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в редакції 02.07.2020 р.).

Таким чином, на старост (в тому числі осіб, які виконували обов'язки старост відповідно до ст. 8-3 та п. 3 Прикінцевих положень Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад") в цілому поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені ст. 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», проте, рішення щодо збереження/не збереження, але не більше 6 місяців, середньої заробітної плати, яку вони одержували на виборній посаді, має прийматися індивідуально у кожному конкретному випадку. При цьому обов’язково має враховуватися можливість/неможливість працевлаштування на попередню роботу та відсутність підстав, за яких така виплата з місцевого бюджету не здійснюється (право на пенсійне забезпечення або призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв'язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону).

 1. Чи можуть сільські, селищні, міські ради, обрані на перших виборах 25.10.2020 р., затверджувати Положення про старост? Якою нормою Закону при цьому керуватися?

Так, можуть, керуючись нормою ч. 3 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно якої порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою.

 1. Рішення про затвердження старости приймається таємним чи відкритим голосуванням?

Частина 3 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає, що рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених п. 4 і 16 ст. 26, п. 1, 29 і 31 ст. 43, ст. 55 та 56 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

Перелік випадків, коли рішення ради приймається таємним голосуванням, зазначений у ч. 3 ст. 59 Закону, є вичерпним. Отже, рішення ради про затвердження старости приймається відкритим поіменним голосуванням.  

Фото дня

Анонси подій

<<  <  Жовтня 2021  >  >>
 Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Нд 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Real time web analytics, Heat map tracking

Погода